Rady a náměty k montáži palubek a podlah


DODÁNÍ ZBOŽÍ NA MÍSTO

(verze 6/2009)

RADY A NÁMĚTY

K MONTÁŽI PALUBEK A PODLAHOVEK


  • Je třeba správně zjistit množství, které potřebujeme na pokrytí uvažované plochy.

Palubky i podlahovky se účtují v šířce s perem, tzv. krycí šířka je o něco menší, zpravidla o 7-8 mm. O krycí šířce Vás bude informovat Váš prodejce. Je třeba počítat s prořezem a přiměřenou rezervou.


  • Jakou tloušťku a profil zvolit ?

Na vnitřní použití jsou vhodné palubky o tloušťce 12-15 mm- nebo i více.

Na vnější použití ( fasády podhledy střech apod. ) nejméně 15mm, ideální je 19 mm. Tloušťku podlah by měl určit statik v závislosti na zatížení a skladbě podlahy. Profil záleží na vkusu a způsobu pokládky. Některé profily se např. hodí pouze na vodorovné použití, na stěny jsou vhodné profily s ustoupeným perem ( tatran, softline ), které umožňují dřevu pohyb bez vzniku viditelných spár.


  • Palubky i podlahy jsou před výrobou uměle vysušeny ( palubky na 12%, podlahy na 10%, tolerance je +/- 2%).

V místě, kde je budete montovat, může být jiná vlhkost. Proto je třeba nechat palubky a zejména podlahy „aklimatizovat“ v místnosti, kde se budou pokládat a při teplotě (a intenzitě topení) ve které budou používány, nejméně 5 dnů bez obalu. To umožní dřevu se vlhkostně a tím i rozměrově přizpůsobit budoucímu klimatu. Správný způsob a délku „aklimatizace“, zejména u podlah, by měl určit odborník s ohledem na roční dobu, sílu, vlhkost a proudění vzduchu, druh topení, topnou sezónu apod.


  • Povrchová úprava palubek.

Palubky vždy upravujeme před montáží, podlahy zpravidla po montáži. Na úpravu palubek používejte vhodnou, nejlépe tenkovrstvou lazuru, méně vhodné jsou laky a lazury, které vytvářejí souvislý, nepropustný film. Vhodné je natřít i zadní stěnu palubky základním nátěrem. Je třeba dbát, aby se jednotlivá prkna, zejména podlahy, povrchovou úpravou neslepila. Pro povrchovou úpravu zvolte lazuru vhodnou pro uvažované použití obkladu. U vnějších obkladů (fasád) by měla obsahovat ochranné prostředky proti plísním, houbám a hmyzu, u vnitřních obkladů jsou naproti tomu tyto přísady zbytečné a mohou být i škodlivé. Palubky i podlahy pro vnitřní použití je též možno upravit voskem nebo olejem.


  • K montáži palubek.

Je třeba připravit podkladový rošt z latí, nikdy nemontujte palubky přímo na stěnu! Rošt by měl být z egalizovaných latí s vlhkostí cca 14%. Rošt má umožňovat proudění vzduchu za palubkami „odvětrání“, pokud jsou nosné latě montovány vodorovně, je nutno je položit přerušovaně, nebo použít tzv. kontralatě. Odvětrání je zcela nezbytné ve vlhčích prostorách a na fasádách – zde je třeba latě ze všech stran ošetřit prostředkem proti plísním a hnilobě. Do prostoru mezi roštem je možno vložit tepelnou izolaci, či izolaci proti hluku, ve vnitřních prostorách nezapomeňte na parozábranu.

Palubky v interiérech se nejčastěji montují tak, aby montážní prvky nebyly viditelné. Velmi vhodné jsou speciální montážní plíšky - pozor při nákupu, „číslo plíšku“ znamená tloušťku dolní dásně drážky! Při montážích v exteriérech doporučujeme používat pozinkované vruty. Přibíjení hřebíčky nedoporučujeme, protože se vlivem povětrnostních vlivů uvolňují.

Při vodorovném pokládání musí pero ukazovat nahoru, zabráníte tak zanesení drážky nečistotami a případnému slepení palubek lakem. Obložení „nedotahujte“ až těsně ke stěnám a stropu, doporučuje se větrací a dilatační spára cca 10 mm.


  • K montáži podlah.

Montáž podlah a jejich povrchová úprava vyžadují zkušenost a zručnost, je lépe ji svěřit odborníkovi.

Je potřeba připravit podkladový rošt dostatečné nosnosti, vhodnou skladbu podlahy by měl určit statik a projektant.

Pamatujte, že vhodným pomocným roštem je možno vytvořit dostatečně nosnou podlahu i z tenčích podlahovek, které jsou cenově výrazně úspornější. Podlaha s nosným roštem má navíc lepší užitné vlastnosti.

U podlah má správná aklimatizace před pokládkou klíčový význam pro minimalizaci spár mezi jednotlivými prkny.

Podlahu zcela beze spár nicméně není možno z masivního dřeva vytvořit. Je třeba mít na paměti, že při změně vlhkosti prkna o 1% dochází přirozenou cestou ke změně šířky o 0,25 – 0,30 % v obou směrech. To znamená, že i zcela správně položená a ošetřená podlaha vytvoří během zimní topné sezóny spáry, které se během léta, kdy je relativní vlhkost vzduchu zpravidla výrazně vyšší, zase uzavřou.

Podlahovky se zpravidla přibíjejí tzv. kolářskými hřebíky nebo vruty šikmo přes pero. Je rovněž možné podlahovky před přibitím ještě na rošt nalepit, rozhodně se však nesmějí jednotlivá prkna lepit k sobě ve spoji pero – drážka. Takto zákonitě dojde k sečtení pohybu jednotlivých prken a spára či trhlina, která takto vznikne může mít hrozivou šířku až několik centimetrů.

Povrchová úprava se provádí po pokládce, podlahu je možno, ne však nutno, lehce přebrousit. Povrchovou úpravu proveďte nejlépe s odstupem několika dní po pokládce, používat by se měly vysoce elastické laky vysloveně určené pro ochranu a úpravu podlah z měkkého dřeva. Lak nesmí jednotlivá prkna slepit (viz výše)!


Přejeme Vám úspěch při montáži!


-Na statečku- Radek Rychecký, Okřínek 71, tel.: 603 51 67 09, 325 65 33 90, e-mail: info@nastatecku.cz, www.nastatecku.cz


Nahoru